TWIZZIT   |   CONTACT

AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT (API)

 

In een sportclub moet een cultuur heersen van openheid. Iedereen moet het gevoel hebben dat om
het om het even welk incident of vorm van ongewenst gedrag kan worden gemeld. Niemand mag
met het gevoel blijven zitten dat het beter of gemakkelijker zou zijn om er niet over te spreken.

 

Mijn naam is Koen Van Daele en ik de club-API (Aanspreekpersoon Integriteit) van baseball- en softballclub BEBOPS Zottegem.

Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag over, vermoeden van of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Je kan bereiken via mail op koenvdaele@gmail.com, bellen op 0478 / 31 07 71 of je kan me aanspreken als ik aanwezig ben op de club. Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

 

Binnen baseball- en softballclub BEBOPS Zottegem vinden we dat we respectvol met elkaar moeten omgaan en dat we elkaars grenzen moeten respecteren. Meestal zijn deze grenzen vanzelfsprekend maar soms komt het helaas voor dat een ander te ver gaat door zijn of haar gedrag of woorden.

Indien deze situatie niet goed voelt voor jou, is het belangrijk dat je hierover praat, want iedereen moet zich binnen de club comfortabel voelen. Spelers moeten het gevoel hebben dat zij of hij in een veilige omgeving kunnen baseball spelen.

Indien je zelf niet weet hoe je deze situatie moet aanpakken, moet je hulp zoeken bij iemand anders. Als speler kunnen dit je ouders zijn, een ploeggenoot, je trainer of coach. Voelt het niet comfortabel om iemand van deze personen hierover aan te spreken, dan kan je terecht bij de club-API.

 

Doel van de aanstelling van een club-API

De API is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met ongewenst gedrag. De club-API is niet enkel een aanspreekpunt voor spelers en speelsters, hij is er voor alle leden, ouders, trainers, coaches en vrijwilligers die een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend of ongewenst gedrag hebben.

 

Ongewenst gedrag kan zijn

 • Verbale agressie (bv. roepen, schelden, roddelen, …)
 • Fysieke agressie (bv. geweld, slaan, …)
 • Psychische agressie (bv. pesten, chanteren, discrimineren, …)
 • Seksuele agressie of intimidatie (bv. seksueel getinte opmerking maken, ongewenst fysiek contact, aanranding, verkrachting)

Ongewenst gedrag is echter voor elke persoon verschillend. Ongewenst gedrag is wat jij zelf als ongewenst, als ongemakkelijk ervaart. Jij bepaalt voor jezelf wat dit is.

 

Taken en bevoegdheden van de club-API

 • Luisteren naar de melder van (het vermoeden van) het ongewenste gedrag.
 • Eventuele geruchten over ongewenst gedrag onderzoeken of deze gegrond zijn.
 • Indien nodig de eerste ondersteuning bieden aan de persoon die het ongewenste gedrag heeft ondervonden.
 • Verzamelen van objectieve gegevens en registreren van de melding. Hiervoor kan het gesprek aangegaan worden met de persoon die het ongewenste gedrag heeft ervaren, die het ongewenste gedrag stelt of die het ongewenste gedrag heeft gemeld. De melder niet altijd het slachtoffer of een rechtstreeks betrokkene, maar kan ook een derde zijn. Soms is de ‘melder’ ook geen rechtstreeks getuige van een voorval, maar werd door een betrokkene op de hoogte gebracht. De persoon die het ongewenste gedrag heeft ervaren. De persoon die het ongewenste gedrag stelt.

  In het geval van een jeugdspeler kunnen de ouders ook betrokken worden.

 • Zorgvuldig in kaart brengen wat de inhoud van de klacht of melding is.
 • Zich een beeld vormen van de situatie en trachten in te schatten wat verdere stappen zijn.
 • Indien nodig opnieuw het gesprek aangaan met de persoon die het ongewenste gedrag stelt.
 • Indien gewenst door het slachtoffer, het gesprek begeleiden tussen het slachtoffer en de persoon die het ongewenste gedrag stelt.
 • Formuleren van advies, al dan niet na overleg met de federatie-API, rekening houdend met de verwachtingen van de betrokkenen en de ernst van de feiten. Dat advies kan bestaan uit interne opvolging en hulpverlening aan het slachtoffer. Tegenover de persoon die het ongewenste gedrag stelt, kunnen tuchtmaatregelen genomen worden en mogelijk zelfs een juridische procedure worden opgestart.
 • Verlenen van nazorg en evaluatie in de nasleep van een incident. Gevoelens van onveiligheid of onrecht kunnen immers blijven aanslepen.
 • Het maken van een reflectie. Dit kan leiden tot het nemen van preventieve acties en het voorstellen van verbeteracties aan het bestuur van de club.
 • Indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, …) aangifte doen bij de politie.

 

Het is belangrijk om te weten dat alleen met toestemming van de persoon die het ongewenste gedrag heeft ervaren, er verdere stappen zullen worden ondernomen en eventueel andere mensen bij betrokken worden.

 

Wat is de taak van een club-API niet

Een API is geen detective, onderzoeksrechter of journalist. Het is dan ook niet de bedoeling om binnen de club een gevoel te creëren dat niets meer mag, niets meer is toegelaten of niets meer mag worden gezegd of uitgesproken zonder dat de club-API je hierover aanspreekt of op de vingers tikt. Evenmin is het de bedoeling om een sfeer te scheppen dat je niks meer mag doen zonder ‘verklikt’ te worden.

 

De API is ook geen hulpverlener, geen politieagent, maar kan wel zorgen voor doorverwijzing naar deze instanties. Indien nodig kan de betrokkene zelf anoniem hulplijnen of instanties contacteren. Hieronder reiken wij een aantal hulpdiensten aan:

Awel luistert naar kinderen en jongeren.

Wanneer je Awel contacteert, zal een vrijwilliger naar jou luisteren. Het is niet erg als je wat nerveus bent, dat is heel normaal.

Bel 102: elke dag van 16u – 22u, behalve op zon- en feestdagen. Op woensdag kan je al vanaf 14 uur bellen.

Chat een chat duurt max. 1 uur zodat ook anderen eens kunnen chatten. Als het heel druk is, kan Awel vragen of je later terugkomt. Ze doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen.

Mail brievenbus@awel.be

Nupraatikerover.be is een chatbox voor jongeren die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling of verwaarlozing en iedereen – ook volwassenen – die te maken krijgt met seksueel geweld.

Chat op maandag & dinsdag 19u - 22u, woensdag 14u -18u en 19u-22u, donderdag 19u - 22u, vrijdag 14u - 17u)

 • tele-onthaal.be

Je kan bij Tele-Onthaal praten over wat jou bezighoudt.

Of je nu een heel groot probleem of kleinere zorgen hebt, een vrijwilliger maakt tijd voor jou, luistert, leeft mee, denkt samen met je na over wat je vertelt en helpt je zoeken naar inzichten, mogelijkheden en uitwegen.

Bel 106 (7/7 en 24/24)

Chat elke dag van 18u – 23u, op woensdag en zondag van 15u – 23u.

1712 is een professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.

Bel 1712: maandag tot en met vrijdag van 9u – 18u.

Chat op maandag tot en met donderdag van 13u – 17u en van 18u – 22u, vrijdag van 13u – 17u.

Mail via contactformulier op de website

Bel 101 of 112

 • Voor dringende medische hulp

Bel 112

Childfocus is een organisatie die alles in het werk stelt om seksuele uitbuiting van kinderen, online en offline, tegen te gaan.

Bel 116000

Mail 116000@childfocus.org

Stop it Now! is er voor iedereen die pedofiele gevoelens ervaart of zich zorgen maakt over zijn/haar seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen.

Stop it Now! is er ook voor iedereen die zich zorgen maakt over de gevoelens of het gedrag van een dichte naaste of voor betrokken professionals.

Bel 0800 200 50

Chat op dinsdag van 15u – 19u

Mail vragen@stopitnow.be

 
Sponsors
Aankomende activiteiten

© 2019, website powered by Twizzit.com